Algemene voorwaarden:

Om de massagebehandelingen zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
 Zorg dat je op de hoogte bent van mijn Algemene Voorwaarden voordat je een behandelingsovereenkomst aangaat met mij. Ik ga ervan uit de je akkoord gaat met mijn voorwaarden, neem anders contact met mij op!

 

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Dit voor een zo compleet mogelijk beeld van jouw situatie. Eventueel stellen we een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Lizanne Massage zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Lizanne Massage onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van Klassieke- en Haptische Massagetechnieken, Voetreflex-therapie, Psoas-spier Massage, Holistic Pulsing en Polariteitsmassage.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die u tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • U maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Lizanne Holistische Massage en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Lizanne Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Lizanne Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan.  Als mensen verstek laten gaan of zich te laat afmelden, wordt ik met een probleem opgezadeld. Vaak is het dan te laat om iemand van de reservelijst te benaderen. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende eenvoudige regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek, dan is het toegestaan om zelf iemand anders in uw plaats naar de massageafspraak te laten gaan.
 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Lizanne Holistische Massage en ik verwacht dat ook van u.
 • Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
 • Lizanne Holistische Massage behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als voor mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Voor massageolie wordt gezorgd.
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling via een factuur die ik direct na de behandeling stuur of een directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage (Tikkie). Contant geld neem ik niet aan.